HRITHIK ROSHAN NEW MOVIE  VIKRAM VEDHA

 SAIF ALI KHAN NEW MOVIE vikam vedha

 SAIF ALI KHAN NEW MOVIE vikam vedha

RADHIKA APTE  BEST ACTRESS

SAIF ALI KHAN INDIAN ACTRESS

SAIF ALI KHAN INDIAN ACTRESS

VIKRAM VEDHA BUDGET  175 crores

VIKRAM VEDHA Audience rating  4.3

VIKRAM VEDHA Audience rating  4.3

VIKRAM VEDHA  DIRECTOR Pushkar–Gayathri

VIKRAM VEDHA  DIRECTOR Pushkar–Gayathri

VIKRAM VEDHA  1st  DAY COLLECTION 10 CRORE

VIKRAM VEDHA  1st  DAY COLLECTION 10 CRORE

VIKRAM VEDHA  1st  DAY COLLECTION 10 CRORE

VIKRAM VEDHA  1st  DAY COLLECTION 10 CRORE